قیمت روز انواع رب گوجه حلب ۴ کیلویی

قیمت روز انواع وزن های رب گوجه فرنگی در حلب های ۴ کیلویی و بالاتر بر اساس قیمت گوجه دریافتی کارخانه اعلام می شود.
طبیعی است که تولید هر محصولی را مواد اولیه آن هم از نظر قیمت و هم کیفیت مشخص می کنند. گوجه فرنگی در تعیین قیمت رب گوجه بسیار اهمیت دارد. در نتیجه قیمت روز گوجه ها در فصول تولید انبوه کارخانه است که قیمت کلی سال را تا حدودی معلوم می کند. در نتیجه کمبود گوجه و یا قیمت بالای آن حتی حلب های ۴ کیلویی را هم با افزایش قیمت همراه خواهد کرد.