خرید انواع رب گوجه رقیق صادراتی

خرید انواع رب گوجه رقیق صادراتی را بیشتر تجاری انجام می دهند که به دنبال ارزانی و سود بیشتر هستند.
رب گوجه رقیق دارای کیفیت های مختلف است. اغلب بریکس های زیر ۱۸ را با درصد بالایی از نمک قوام می آورند و اکنون کمتر کارخانه ای آن را تولید دارد. اما خرید انواع بالای ۱۸ درصد عموماً با درصد کمتر نمک و رنگ طبیعی زیبا تر انجام می شود که مصارف صادراتی برای تولید کننده دارد.صادرات این کیفیت به کشور های ضعیف از نظر مالی انجام می شود.