پرفروش ترین رب گوجه فرنگی بهشاد

پر فروش ترین رب گوجه فرنگی هایی که در مشهد تولید می شوند مانند بهشاد می توانند با درب ساده هم فروش خوبی داشته باشند.
رب گوجه فرنگی بهشاد مشهد را تقریباً در کل کشور با وجودی که رب گوجه های با درب ساده می زند همه می شناسند. پر فروش ترین رب گوجه های ایران بعد از برند های بزرگ که ساختار نمایندگی هم دارند، مارک هایی هستند که رنگ قرمز و البته طبیعی دارند و می توانند با غلظت مقرون به صرفه، مصرف کننده را راضی کنند.