پخش رب گوجه فرنگی سید

با پخش رب گوجه سید در اکثر مناطق کشور می توان این مارک را شناخته شده حتی برای صادرات دانست.
کارخانه سادات خراسان با برند سید خود در کیفیت های مختلف توانسته بازار هدف داخلی و خارجی را پوشش دهد. برند سید در قوطی های سبز با کیفیت صادراتی، و البته با بریکس حداکثر ۲۳ تولید می کند و برای داخل رعایت استاندارد های لازم را انجام می دهد که رنگ قوطی هم سفید و قرمز می باشد. پخش در داخل عموماً با رب گوجه های درجه یک این مارک می باشد.