عرضه اینترنتی رب گوجه آریا

عرضه اینترنتی رب گوجه فرنگی با نام های تجاری مختلف مثل آریا می تواند عمده و قیمت های رقابتی بهتر از بازار عمده فروشی باشد.
یکی از برند هایی که به تازگی از سال ۹۲ کار خود را در حوزه مواد غذایی کنسروی آغاز کرده است را می توان آریا معرفی کرد که انواع رب گوجه در قوطی و البته شیشه تولید می کند. این کارخانه با عرضه اینترنتی توانسته به جامعه هدف بزرگ تر خود را نشان دهد. و در نتیجه در بین رقبای قوی این عرصه خوب توانسته تا کنون جا باز کند.