نمایندگی عرضه انواع رب گوجه نیم کیلو

نمایندگی عرضه انواع رب گوجه فرنگی نمونه های مختلف را در وزن نیم کیلو از برند های متفاوت دارد که این برای احترام به حق انتخاب شما می باشد.
این که گفته می شود رب گوجه نیم کیلو، بیشتر برای مشخص کردن وزن کمتر است که به صورت خالص بسته به برند می تواند ۳۵۰ گرم تا ۴۲۰ گرم باشد. البته دیگر حتی برند های معتبر هم به دلیل افزایش قیمت ها رب گوجه ها را کمتر از ۴۰۰ گرم می زنند تا مجبور به اعلام قیمت های زیاد نشوند. عرضه انواع رب گوجه فرنگی در این نمایندگی از برند های مختلف سبب خواهد شد با مقایسه راحت تر کیفیت ها و قیمت ها انتخاب سریع تری داشته باشید.