تولید جدیدترین رب گوجه پدرام

تولید جدیدترین رب گوجه پدرام آغاز شده و در وزن مناسب این برند را می توان عرضه نمود. در نتیجه قیمت روز هم اعلام می شود.
پدرام یکی از برند های مشهدی با سابقه است و البته در حوزه کنسروجات شناخته شده می باشد. در جدیدترین تولیدات این کارخانه می توان استفاده از گوجه تازه و رب های مرغوب را به وضوح دید که این سبب شده تا کیفیت مشتری پسندی در رب گوجه فرنگی داشته باشد. تولید های کارخانه ها عموماً در شهریور افزایش می یابد که گوجه ارزان و در دسترس می باشد.