تجارت اینترنتی رب گوجه چینود

در تجارت اینترنتی می توان انواع برند های تولید شده در صنایع مختلف مانند رب گوجه را راحت یافت و قیمت روزشان را دریافت نمود.
رب گوجه فرنگی یک چاشنی خوشمزه و خوش رنگ است که تنها در ایران مصرف ندارد. تقریباً همه کشور ها از رب گوجه و یا فراورده های گوجه فرنگی استفاده دارند که این امر سبب شده تا در تجارت اینترنتی هم تجار ایرانی و هم خارجی دنبال رب گوجه های مرغوب ایرانی باشند. چینود برندی است که در قوطی ۸۰۰ گرمی با بریکس استاندارد تولید می شود.