عرضه اینترنتی رب گوجه دلند

عرضه اینترنتی رب گوجه دلند در شهر های فاقد نمایندگی و به صورت عمده می باشد. خوشبختانه دلند در اکثر شهر ها هم دارای نمایندگی است.
رب گوجه های شناخته شده و برند ایران مانند دلند تقریباً در کل کشور دارای نمایندگی هستند. دلند در داشتن رب گوجه های ارگانیک مورد تأیید در آزمایشگاه های بین المللی هم معروف است و در نتیجه می توان گفت محصولی با کیفیت جهانی است.عرضه اینترنتی این برند عمده بوده و قیمت ها درب کارخانه است.