قیمت فروش رب گوجه اروم آدا

قیمت فروش برای رب گوجه فرنگی اروم آدا که دارای کیفیت بی نظیر است می تواند ارزان نباشد و طبیعی هم هست.پ
رب گوجه فرنگی اروم آدا در کارخانه ارومیه تولید می شود که به دلیل داشتن کیفیت بالا کمتر کسی این برند را به دلیل کیفیت دچار تزلزل می داند.اما هر چه پول بدهی آش میخوری و خب کیفیت بالا یعنی قیمت فروش بیشتر اما در عین حال اگرچه در قیمت فروش عمده اختلاف بارزی نسبت به سایر برند ها وجود دارد، در قیمت مصرف کننده هم بیشتر زده است.