تولید کننده رب گوجه فرنگی بهشاد

تولید کننده رب گوجه فرنگی بهشاد در مشهد فعالیت دارد و در نتیجه توانسته در بازار داخلی و خارجی سهم مناسبی از بازار مصرف را دریافت کند.
در ایران خوشبختانه میزان تولید انواع رب گوجه فرنگی به قدری است که می توانیم از بزرگان تأمین و تولید در جهان باشیم. تولید کننده رب گوجه اغلب در مشهد فعالیت دارند و در برخی برند ها با ارائه سبد کامل محصولات می توانند اعطای نمایندیگ هم داشته باشند. مانند بهشاد که از محصولات با کیفیت خوب تولید شده می باشد. رب گوجه و کنسروجات بهشاد بازار رقابتی مناسبی را دارند.