خرید عمده رب گوجه فرنگی محلی

خرید عمده رب گوجه فرنگی محلی و سنتی را اغلب افرادی که دنبال استفاده از محصولات غذایی سالم و بدون مواد افزودنی هستند، دنبال می کنند.
خرید عمده برای هر صنفی می تواند حجم مشخصی باشد. رب گوجه های محلی که به روش سنتی تولید می شوند و تنها نمک برای قابلیت نگهداری بیشتر به آن ها اضافه می شود،هم در حد چند کیلو می تواند عمده خرید و فروش شود. این نوع رب گوجه ها دقیقاً رنگ گوجه طبیعی را دارند.