خرید رب گوجه رقیق شهدتاب

خرید رب گوجه رقیق از برند هایی مانند شهدتاب مشهد می تواند برای صادر کننده های افغانی و عراقی بسیار پر سود و مهم باشد.
رب گوجه رقیق طبق استاندارد داخلی ایران تولید نمی شوند. این یعنی بیشتر متناسب با نیاز مشتری خارجی امکان تولید و خرید دارند. رب گوجه شهدتاب خراسان از رب گوجه هایی است که با درب ساده می تواند نیاز مشتریان افغانی را بر طرف نماید. البته کمی سفتی رب گوجه های مشهد با شیراز به دلیل نوع گوجه هایی که در آن ها استفاده می شود، متفاوت می باشد.