قیمت انواع رب گوجه بهشاد

انواع رب گوجه فرنگی تولید کارخانه های مشهد مانند بهشاد قیمت متفاوت و البته کیفیت متنوعی هم دارند، این مارک ها در کل کشور شناخته شده هستند.
قیمت انواع رب گوجه را در مرحله اول بریکس آن معلوم می کند. این بریکس هم رنگ و هم غلظت است که فاکتور مهمی در کیفیت می باشد. اما قیمت به برند هم مرتبط می شود. بهشاد با قیمت مناسبی در بازار و فروشگاه ها پخش می شود و علاوه بر رب گوجه از انواع کنسروجات هم در سبد تولید خود استفاده کرده است.