خرید رب گوجه فرنگی رقیق صادراتی

رب گوجه فرنگی رقیق صادراتی که خرید آن را عمده انجام می دهید، چه غلظت هایی می تواند داشته باشد؟
رب گوجه فرنگی محصولی است که از نظر غلظت می تواند تنوع بالایی داشته باشد. کارخانه ها وقتی قیمت صادراتی را می دهند، اغلب قیمت های ارزان تر دارند. 
یک دلیل ارزانی این است که کیفیت خود را پائین می آورند، چون عملاً می گویند کیفیت صادراتی، دیگر هیچ توضیحی به مشتری که تنها نرخ و سود برایش مهم است نمی دهند. 
رقیق بودن یعنی داشتن غلظت های کمتر از ۲۷ که این خودش به خودی خود قیمت را کم می کند.  برخی برند ها در زمان دارای ارزش افزوده هستند باز برای انواع رب گوجه های صادراتی رب گوجه های خود این مالیات را ندارند. باید شما را در خرید های عمده با حواس جمع تر وارد بازی و خرید رب کند.خرید انواع رقیق معمولاً با سفارش می باشد.