خرید عمده قوطی رب گوجه فرنگی

اغلب کارخانه ها قوطی رب گوجه را عمده خرید می کنند و در نتیجه می توانند قیمت های مواد اولیه را بر حسب تیراژ بهتر کنند.

خرید رب گوجه فرنگی
که شما در قوطی های ۸۰۰ گرمی یا هر وزن دیگر دارید، نیاز به این دارد که کارخانه تولید کننده با قیمت مناسب بتواند آن را تأمین کند. 
یکی از خرید های عمده کارخانه های تولید رب گوجه فرنگی انواع قوطی منطبق با نیاز می باشد. 
از آن جا که تیراژ های مختلف را برای تولید رب در کارخانه ها داریم، قیمت تمام شده این قوطی ها که لیبل خورده باشد، متفاوت است. حتی اگر می خواهید خودتان تولید برند رب گوجه را در اختیار کارخانه هایی قرار دهید که برایتان انجام دهند، قیمت لیبل و برند که چاپ کنید و برای قوطی ها استفاده کنید هم مجزا بر اساس تیراژ سنجیده می شود. 
قوطی های رب گوجه ارتفاع و دهانه با قطر مشخص دارند. این یعنی این که خرید عمده درصد های تخفیف را هم برایشان به همراه دارد. البته لزوماً کارخانه ها خرید عمده قوطی را نقد انجام نمی دهند.