کارخانه رب گوجه فرنگی در اصفهان

در شهر هایی مثل اصفهان هم کارخانه رب گوجه فرنگی وجود دارد که تولید انواع بسته بندی را خواهد داشت.
کارخانه هایی که تولید کننده مواد غذایی بسته بندی هستند در اصفهان تعداد زیادی می باشند. بی جهت نیست که اصفهان یکی از شهر های صنعتی و قطب های ایران به حساب می آید. کارخانه رب گوجه در اصفهان هم زیاد است که شاید یکی از نام آشنا ترین آن ها آیدا می باشد. 
رب گوجه های این کارخانه که خارج اصفهان فاز جدیدش در دهه ۷۰ راه اندازی شد، از انواع بسته بندی قوطی و حلب تا بشکه های اسپتیک است که مصرف صادراتی زیادی را داراست. 
در اصفهان البته این کارخانه تنها کارخانه رب گوجه فرنگی نیست. زیرا منطقه ای است که به نسبت گوجه زیاد کشت می شود و در نتیجه می توان این محصول را به فور در آن تولید کرد.