خرید عمده رب گوجه فرنگی شیشه ای

خرید عمده رب گوجه فرنگی شیشه ای هم کم و بیش در کشور انجام می شود. اما شاید میزان خرید کمتر از انواع قوطی باشد.
رب گوجه فرنگی شاید در داخل ظروف شیشه ای بهتر دوام بیاورد، ولی کارخانه های کمی به تولید رب گوجه فرنگی شیشه ای می پردازند. از طرفی با توجه به موضوع تقاضا های مشتری های داخلی و خارجی ، اغلب مصرف کنندگان ترجیح می دهند که رب گوجه فرنگی شیشه ای نخرند. به هر حال خرید عمده رب گوجه شیشه ای در بازار گوجه ایران از کارخانه های شیراز و نیز مشهد انجام می شود. برخی فعالان معتقد هستند که رب گوجه های شیراز در بسته بندی شیشه ای بهتر خواهند بود، زیرا رب گوجه های خوشرنگ تری به دلیل نوع گوجه های استفاده شده داریم. اما خرید های عمده هم بیشتر با تخفیف در شرایط پرداخت نقدی همراه می باشد. در بین سفارش هایی که برای خرید رب گوجه فرنگی داریم، نمونه های شیشه ای بیشتر برای صادرات به عراق است و البته همه می دانند که نمونه های شیشه ای باید دارای بریکس های بالا باشد.