خرید عمده رب گوجه فرنگی ۸۰۰ گرمی

خرید عمده رب گوجه فرنگی ۸۰۰ گرمی از درب کارخانه با بهترین قیمت خواهد بود ، چون واسطی در کار نیست.

خرید رب گوجه فرنگی
۸۰۰ گرمی این روز ها در مصارف خانواری در ایران بیشتر رونق دارد. البته این ۸۰۰ گرمی بودن ، یعنی وزن خالص رب گوجه فرنگی که در قوطی وجود دارد، ولی با وزن قوطی و درب آن حدود ۹۰۰ گرم خواهد شد. خرید عمده رب گوجه فرنگی ۸۰۰ گرمی بیشتر در سایت بازار گوجه ایران به منظور صادرات به کشور های همسایه است. خرید رب گوجه های ۸۰۰ گرمی آسان بازشو هم از اولویت بیشتر برخوردار است. اما دقت داشته باشید که رب گوجه فرنگی ها شاید در وزن خالص شباهت داشته باشند، ولی از نظر بریکس و غلظت متفاوتند. پس اگر زیاد قیمت ها ارزان است به غلظت دقت کنید. و اگر غلظت استاندارد بود، حتماً خرید عمده مستقیم از کارخانه بوده است.