خریدار بی واسطه رب گوجه فرنگی

خریدار بی واسطه، خریداری است که معامله خرید خود را مستقیم با تولید کننده
آن محصول به انجام می رساند، به طور مثال یکی از راه های خرید رب گوجه
فرنگی نیز به صورت بی واسطه می باشد.
در بازار خرید و فروش و تجارت کالا، به شیوه های مختلف فروش به انجام می رسد. گاهی فروشندگان برای سهولت در تبادل کالای خود و سریع به دست مشتری رساندن محصول، از شیوه بدون واسطه استفاده می کنند. امروزه به خاطر وجود تبادلات فراوان و سرعت بخشی به آن ها، از این سبک به فراوانی استفاده می شود.
شیوه دیگر که همان شیوه با واسطه می باشد که تولید کننده، کالای خود را به واسطه بنکداران، پخش کننده، توزیع کنندگان و فروشنده ها می باشد، می فروشد و پخش کنندگان نیز در اختیار مصرف کننده قرار می دهند.