نمایندگی فروش عمده رب گوجه فرنگی اسپتیک

نمایندگی فروش عمده رب گوجه فرنگی حتی نمونه های اسپتیک را هم از کارخانه های مختلف ارائه می کند. 
تمامی مراحلی که برای رب گوجه فرنگی می توان در نظر گرفت از زمان تحویل بار گوجه ها به کارخانه تا بسته بندی نهایی برای رب گوجه فرنگی اسپتیک هم قابل اجرا می باشد. 
برای همین هم رب گوجه فرنگی اسپتیک از نظر مراحل تولید تفاوتی با رب های فله ندارد. اما چرا هزینه های تولید برای رب گوجه فرنگی متفاوت می باشد؟
یکی به دلیل استفاده از شرایط خلاء برای استرلیزه و پاستوریزه می باشد و دیگری به دلیل اتوماتیک بودن دستگاه های تولید رب.
از سویی بریکی این نوع از رب ها هم می تواند در دو رنج ۲۸ -۳۰ یعنی هاتبریک و ۲۶-۳۸ یعنی کلدبریک باشند.