خرید رب گوجه فرنگی بدون ناخالصی

توجه گردد که در هنگام خرید رب گوجه فرنگی نسبت به بدون ناخالصی و یا با مقدار اندک بودن آن توجه گردد .
 رب مصرفی باید بدون ناخالصی و یا حتی الامکان دارای مقدار اندکی از ناخالصی باشد .
توجه کنید که در هنگام خرید این محصول نسبت بدان توجه نمایید .
جهت تشخیص این موضوع ( حضور ناخالصی در رب گوجه فرنگی ) می توان با استفاده از سطحی صاف و سفید رنگ که رب را بر روی آن به وسیله سطح صافی دیگر ، مانند شیشه و یا ته لیوان پخش نموده ایم تشخیص دهیم ؛
در هنگام پخش رب ، ضمن فشار آوردن به رب موجود برای پخش آن و ایجاد سطحی نازک ، سبب مشاهده راحت و تشخیص حضور و یا عدم حضور ناخالصی می گردد .