پخش اینترنتی رب گوجه فرنگی ژالین

پخش اینترنتی رب گوجه فرنگی ژالین مدتی است که به صورت مستمر در حال اجراست.
آیا تا کنون به این موضوع فکر کرده اید که ممکن است،رب دارای بسته بندی مناسب نباشد؟ یا اسمی که واقعاً در آن نوشته شده است را نداشته باشد؟ یعنی رب با تقلب همراه بوده است. باید بگوییم که این امر تقریباً محال به نظر می رسد. اما رب داخل قوطی اگر برند معتبری نباشد،ممکن است دارای ذرات خارجی باشد. رب ژالین نمونه ای از رب هاست که دارای ذرات خارجی نمی باشد. تبریز محلی است که این رب را تولید می کنند.