دقت در خرید رب گوجه فرنگی

از موارد ضروری در طی خرید کردن رب گوجه فرنگی ، دقت در انتخاب نوع مناسب آن می باشد .
آیا تا به حال فکر کردید که علت تغییر رنگ رب گوجه در چیست ؟
و چرا گاهی روشن و گاهی تیره می باشد ؟
در طی فرآیند تولید ، کف کردن آب گوجه فرنگی سبب تیره شدن رب گوجه فرنگی می گردد و این حالت ممکن است در حین تولید به طرق گوناگون رخ دهد . 
از موارد کف کردن آب گوجه فرنگی ، در حین صاف کردن آن می باشد که جهت خودداری از این اتفاق ، چاره ای اندیشیده شده است ، 
واکراتور دستگاهی است هواگیر که معمولا ما بین صافی و مخزن آب گوجه فرنگی در مرحله صاف کردن نصب می گردد و از ایجاد کف در آب گوجه فرنگی جلوگیری می نماید .