قیمت عمده رب گوجه فرنگی صادراتی

قیمت عمده رب گوجه فرنگی صادراتی به روز می تواند تغییر کند.
شاید تعجب کنید که رب گوجه فرنگی را می توان صادر کرد. کشورهای مختلفی رب گوجه فرنگی را مصرف می کنند. از جمله می توان به کشور های آسیای میانه ، روسیه، عراق و کشورهای اروپایی اشاره کرد. این امر سبب افزایش صادرات رب گوجه شده است، که البته باید دارای مشخصه های خاص و استاندارد های لازم باشند.