تهیه و خرید رب گوجه فرنگی با کیفیت

از جمله عوامل تاثیر گذار بر کیفیت رب گوجه فرنگی ، عدم استفاده از گوجه فرنگی های عارضه دار می باشد که جهت تهیه و خرید رب گوجه فرنگی با کیفیت بهتر است به این عوامل دقت شود .
یکی از عارضه های موجود در مواد اولیه جهت تهیه رب گوجه فرنگی ترک های رشد می باشد که در گیاه گوجه فرنگی دو نوع ترک رشد داریم ،
ترک های متحد المرکز دایره ای شکل و شعاعی
اترک های دایره ای شکل در انتهای میوه به وجود آمده ولی در شعاعی از انتها به سمت خارج گسترش می یابند .
این عارضه هنگام رسیدن میوه ظاهر می شود و تحت شرایط مختلف مانند افزایش دما و رطوبت به شدت رشد می کند .
توجه به این عارضه ها و جلوگیری از گسترش آن سبب بالا بردن کیفیت گوجه فرنگی و مشتقات آن می شویم .