گسترش خرید رب گوجه فرنگی

امروزه رب گوجه فرنگی با توجه به مصرف بالای آن در حال افزایش است که سبب گسترش خرید آن گشته است .
رب گوجه فرنگی به عنوان یک طعم دهنده و رنگ دهنده در انواع غذا ها در تمام دنیا کاربرد دارد و مورد استفاده عموم قرار می گیرد ،
این مکمل که از گوجه فرنگی به دست می آید و از فرآورده های آن می باشد ، مصرفش روز به روز افزایش یافته و دارای گونه های متنوعی می باشد .
با توجه به مصارف بالای آن دیگر امکان حذف آن از برنامه غذایی و یا جایگزینی محصولی دیگر با این ویژگی ها وجود نخواهد داشت ،
پس نیاز به تولید رب گوجه فرنگی افزایش یافته و احداث واحدی جهت تولید آن منطقی و توجیه پذیر است .
امروزه شاهد گسترش بالای این واحد های تولیدی هستیم و در نتیجه آن تولید رب گوجه فرنگی هم در حال افزایش می باشد .