خرید عمده گوجه فرنگی گلخانه ای درشت

گوجه فرنگی گلخانه ای درشت به صورت عمده را می توان را می توان با قیمت مناسب خرید.
درشت بودن در واقع یکی از مشخصه هایی است که برای گوجه های گلخانه ای می توان نام برد. این نوع از گوجه که از وزن حدود ۱۶۰ گرم آغاز می شوند، در هر خوشه ۶ تا ۸ میوه دارند که سفتی خاصی دارند. گوجه های درشت گلخانه ای از نظر هزینه های برداشت، بسیار گران تر از گوجه هایی هستند که در فضای باز می توان آن ها کاشت. برای همین به طور طبیعی کمی گران تر هم هستند. خوشبختانه بذر چنین گوجه هایی به وفور در بازار یافت می شود.