فروش عمده بذرگوجه فرنگی کینگ استون

یکی از بهترین بذرهای گرد گوجه فرنگی،بذر گوجه فرنگی کینگ استون است.بذر کینگ استون اصل میوه گرد یکنواخت را به بازار عرضه میکند که برای صادرات و صنعت بسیار مناسب است.
اکثرا کشاورزان عزیز تمایل به کشت مستیم دارند که می بایست هزینه ها را در نظر گرفت ما به این دسته از عزیزان بذور گوجه فزنگی هیبریدی را توصیه نمیکنیم. این دسته از عزیزان بهتر است از بذوری همچون کینگ استون استفاده کنند که هزینه کشت را به مقدار قابل توجهی کاهش می دهد.