قیمت خرید بذر گوجه فرنگی کومودورو

بذر گوجه فرنگی کومودورو  از بذر های مرغوب بازار می باشد . این بذر برای مناطق گرمسیر مناسب بوده و استفاده صادراتی به کشور های همسایه را دارا می باشد . میوه این رقم گوجه گرد و بلوکی شکل است .
در زمان برداشت این رقم گوجه با دمچه چیده شده و زیبایی خاصی به سبد های گوجه فرنگی به خصوص در بسته بندی صادراتی می دهد . وزن این میوه بالای ۱۰۰ گرم بوده و جهت صادرات فوق العاده مناسب می باشد چون که میوه این رقم بسیار سفت و محکم است . رنگ گوجه فرنگی کومودور قرمز پر رنگ و یکنواخت است .

منبع:انبار سبز