واردات انواع بذر گوجه فرنگی باکیفیت

آیا با انواع بذر گوجه فرنگی در بازار آشنایی دارید؟  آیا میدانید دسته بندی بذر گوجه فرنگی بر چه مبنایی صورت می گیرد؟ هرکدام ها برای چه کاربردهایی مناسب ترند؟
حتماً شما هم می دانید که بذر گوجه فرنگی در ایران از محصولات وارداتی است. این بذر ها را می توان از کشور هایی مانند هلند و ایتالیا و در برخی ارقام از کانادا وارد کرد.