قیمت خرید بذرگوجه فرنگی سوپر چف

بذر گوجه فرنگی سوپر چف دارای ویژگی های ممتازیست که توجه هرکشاورز را به خود جلب میکند.این بذر عملکرد بالایی دارد.
دارای انبار داری بسیار بالایی است.وزن میوه آن بین صدوسی گرم تا صدوپنجاه گرم می باشد.میوه آن از نظر بصری بسیار زیبا می باشد یک میوه ی قرمز و خوش رنگی به ثمر می رساند.شکل میوه ی آن تخم مرغی کشیده و سفت می باشد.مناسب جهت تازه خوری و مصارف صنعتی می باشد.