نمایندگی فروش بذر گوجه فرنگی هیبرید برنا

برای خرید بذر گوجه فرنگی آیا بدنبال معتبرترین راه رسیدن به بذر مورد نظر خود هستید؟ بذر گوجه فرنگی هیبرید برنا اف یک را از ما بخواهید .
بذر گوجه فرنگی هیبرید برنا بصورت ساچمه ای میباشد و عملکرد بسیار خوبی در هنگام برداشت محصول از خود نشان میدهد.این بذر در بسته بندی های پنج هزار عددی میباشد.
بذر گوجه فرنگی هیبرید برنا که نوعی بذر مرغوب و قوی بوده و قابلیت رشد در شرایط نامساعد محیطی را داشته و همچنین مقاوم به آفات مختلف کشاورزی هم است.