قیمت فروش بذرگوجه فرنگی هیبرید برنا

برای شما قیمت چقدر مهم است؟ایا درکنار قیمت کیفیت نیز برایتان مهم است؟مسلما هرکسی خواهان محصولی با کیفیت با حداقل هزینه است.
دربازار نیز محصولی حرف اول را میزند که هم قیمت مناسب و هم کیفیت بالایی داشته باشد.بذرگوجه فرنگی هیبرید برنا در بسته های پنج هزارعددی می باشد ک از این نظر حایز اهمیت است.این بذر پلیت شده میباشد.