قیمت خرید بذرگوجه فرنگی هیبرید برنا

آیا می خواهید بذری با کیفیت و ارزان قیمت داشته باشید؟برای کشت خود به دنبال بذری با کیفیت و حداقل هزینه  هستید؟
آیا در کنار ارزانی،کیفیت نیز برای شما ملاک است؟ کیفیت شعار ماست ما به دنبال جلب رضایت شما هستیم،رضایت شما هدف ماست،هدف ما ارایه بهترین محصول با حداقل هزینه برای شماست.بذر گوجه فرنگی هیبرید برنا در بسته بندی های ،پنج هزار عددی میباشد.