ارقام مختلف انواع بذر گوجه اعلاء

گوجه فرنگی یکی از سبزیجات پرمصرف بوده و در بیشتر مناطق کشور کشت می گردد و اغلب از بذرهای اعلاء برای کشت استفاده می کنند. ارقام مختلف بذر گوجه را می توان با نرخ روز از بازار تهیه کرد.
گوجه فرنگی یک محصول مرغوب کشاورزی بوده و خاصیت زیادی دارد و از آن در اکثر غذاهای سنتی و امروزی استفاده می شود و طعم لذیذی به غذا می بخشد و این محصول را بصورت پودر و خرد شده نیز مورد استفاده قرار می دهند. برای برداشت گوجه با کیفیت باید از بذر اعلاء استفاده کرد و ارقام مختلف بذر گوجه فرنگی را می توان از مراکز معتبر و بازار داخلی با نرخ روز خرید کرد.