خط تولید بذر مرغوب گوجه فرنگی

خط تولید بذر مرغوب گوجه فرنگی باید از هر نظر استاندارد و همچنین طبق سیستم های بذر گیری امروز باشد تا بتواند محصول با کیفیت را تولید کند.
بذر مرغوب دارای یکی سری ویژگی های مخصوص است که از رنگ آن گرفته تا توان و قدرت رشد در شرایط مختلف  محیطی و هچنین میزان باردهی بالا یا پائین محصول و … را شامل می شود. از این رو خط تولید و بذر گیری این محصول نیز باید طبق شرایط استاندارد این فرایند را انجام داده و محصول مرغوب را روانه بازار مصرف نماید.