تولید بذر مرغوب گوجه فرنگی

تولید بذر مرغوب گوجه فرنگی که قدرت رشد سریع و باردهی مناسب را داشته باشد یک فاکتور مهم است که تولید کنندگان گوجه فرنگی به آن توجه خاصی دارند.
مرغوبیت یک محصول به یک سری از فاکتورها وابسته است همچون نحوه تولید و فراوری آن محصول و هم چنین در نظر گرفتن یک سری شرایط ویژه که می تواند در محصول نهایی اثر بسزایی داشته باشد. تولید بذر مرغوب گوجه فرنگی به عنوان یک ماده اولیه در تولید محصول یک هدف غائی برای هر تولید کننده است.