قیمت بذر با کیفیت گوجه گلخانه ای

قیمت بذر با کیفیت گوجه گلخانه ای با توجه به وفور انواع کارخانجات و کارگاه های خشک کردن و بذر گیری که در کشور وجود دارد یک بخش مهم برای مشتریان محسوب می شود.
بذر با کیفیت گوجه تهیه شده در شرایط گلخانه ای شاید در نگاه اول به نظر برسد نسبت به انواع دیگر طبیعی حساسیت لازم را نسبت به شرایط محیطی و همچنین قدرت رشد لازم را نداشته باشد. اما امروزه با بهره گیری از روش هایی همچون اصلاح ژنتیکی توانسته اند بهترین نوع بذر با کیفیت را به بازار روز محصولات غذایی به خصوص صیفی جات وارد کنند.