بذر گوجه فرنگی لئونارد چگونه بذری است؟

آیا شما می دانید که بذر گوجه فرنگی لئونارد چگونه بذری است؟ این بذر و میوه آن که در اینجا گوجه فرنگی می باشد، چه ویژگی ظاهری دارد؟ بذر گوجه فرنگی لئونارد برای مصرف خوراکی و به صورت تازه، کاربرد بیشتری دارد یا به صورت ربی؟

بذر گوجه فرنگی لئونارد
یکی از بذرهای گوجه فرنگی پرکاربرد موجود در تمام دنیا، مخصوصاً در بخش کشاورزی مکانیزه و مدرن می باشد. استفاده از این نوع بذر در کشورهای اروپایی و آمریکایی بیشتر دیده می شود. با کشت این بذر پربار که یکی از محصولات کمپانی فوریا ایتالیا است، به راحتی می توانید بیش از صد تن گوجه فرنگی برداشت کنید.
بوته های بذر گوجه فرنگی لئونارد جثه بزرگی دارند. اگر شرایط کشت ایده آل باشد، این محصول بازدهی فوق العاده ای خواهد داشت. این بذر که دوره باردهی طولانی دارد، از سایر بذرهای گوجه فرنگی زودرس تر است. این گوجه سفت و بازاری، با بهترین برندهای موجود در بازار قابلیت رقابت دارد. و در جهت مصرف تازه خوری مناسب تر است، تا در جهت تهیه رب.
میوه بذر گوجه فرنگی لئونارد وزن متوسطی بالغ بر ۱۵۰ تا ۱۶۰ گرم دارد. این بذر در مقابل بیماری های زیادی مقاوم است. بازدهی بذر گوجه فرنگی لئونارد بالا است، به گونه ای که می توان از هر بوته این بذر ۶ تا ۹ کیلو گرم گوجه خالص برداشت کرد. اگر بذر گوجه فرنگی لئونارد را در ۱ هکتار از زمین های زراعتی و کشاورزی پرورش دهیم، می توانیم چیزی بالغ بر ۸۰ تا ۱۴۰ تن گوجه فرنگی برداشت کنیم.
بازرگانی گوجه ایران می تواند بهترین بذرهای گوجه فرنگی لئونارد را در اختیار شما قرار دهد.