خرید انواع بذر گوجه فرنگی هیراد

انواع بذر گوجه فرنگی هیراد و نمونه های ریوگراند را می توان در این سایت خرید.
بیماری های مختلفی ممکن است محصولات کشاورزی را نابود کند و زحمات چند ماهه کشاورزان را از بین ببرد. اما هر بیماری علائم خاص خود را دارد. به عنوان مثال برای بیماری ویروس موزائیک لکه های قهوه ای که روی ساقه و برگ ایجاد می شود، می تواند از جمله علائم باشد. 

این نوع بیماری در خاک خشک تا مدت ها سالم می ماند و می تواند به محض رسیدن رطوبت به آن به سرعت شیوع یابد.پس باید برای پیشگیری از آن از بذر هایی مانند هیراد استفاده شود که مقاوم به چنین بیماری هایی هستند. تیب گوجه های این بذر گرد و استاندارد است.