قیمت انواع بذر گوجه فرنگی پلاترو

قیمت انواع بذر گوجه فرنگی پلاترو و نمونه های دیگر از نهاده های کشاورزی را می توان به روز دریافت کرد. 
یکی از بیماری هایی که برای گوجه فرنگی بسیار خطرناک بوده و باعث می شود که محصول از بین برود، ویروس موزائیک است. این بیماری برای کشاورزان ناحیه جنوب کشور به خصوص شهر هایی مانند بوشهر ، هرمزگان و نیز اصفهان بیشتر رایج می باشد. 

این بیماری برگ را بد شکل کرده و رشد بوته را محدود می کند. اما برخی از بذر ها مانند بذر پلاترو که بوته ای قوی با رشد نامحدود دارند، در مقابل این بیماری بسیار مقاوم بوده و برای کشت در چنین مناطقی مورد توصیه هستند.