فروش ارقام بذر گوجه فرنگی زیتونی

فروش بذر گوجه فرنگی زیتونی و چری در ارقام مختلف این روز ها برای گلخانه داران رونق خوبی پیدا کرده است. 
اغلب افرادی که در حوزه گوجه های زیتونی فعالیت دارند، کشت گلخانه ای این محصول را در سطح اندک انجام می دهند. 

به ندرت می توان بیش از یک تن در هفته از این نوع محصولات برداشت کرد. اغلب برداشت این رقم در گلخانه های اطراف استان اصفهان انجام می شود. 

در سال گذشته با وجود رسیدگی هایی که کشاورزان داشتند، تنها با یک سهل انگاری در آبیاری ، کلیه محصولات گلخانه ای زیتونی از بین رفت و خسارات زیادی به کشاورزان وارد شد.