خرید و فروش انواع بذر گوجه فرنگی گلخانه ای

انواع بذر گوجه فرنگی گلخانه ای را می توان از طریق این سایت خرید و فروش کرد. 
یکی از انواع گوجه فرنگی را می توان نمونه هایی نام برد که در گلخانه کاشته می شود. شاید به طور عمده اغلب گوجه های گلخانه ای دارای رنگ قرمز تیره باشند ، اما به تازگی بذر هایی وارد بازار شده اند که دارای قرمزی بازار پسند هستند. این نوع از بذر ها گوجه های به فرم گرد را می دهند. 

یکی از بذر های گلخانه ای فسا نام دارد که البته از نمونه هایی است که مناسب برای فضای باز و روش داربستی هم می باشد. 

در مورد وزنی که این گوجه ها خواهند داشت،می توان حداکثر ۲۰۰ گرم را انتظار داشت.