خرید ارقام بذر گوجه فرنگی اوربانا

یکی از ارقام بذر گوجه فرنگی را می توان اوربانا معرفی کرد، که خرید آن بر اساس تناسب با منطقه کشت می تواند محصولی باکیفیت را ارائه دهد.
این که در منطقه ای که می خواهید محصول کشاورزی را کشت نمایید، کدام یک از بذر ها می تواند به شما گوجه هایی مرغوب بدهد ، یکی از موضوعاتی است که باید هر کشاورز به آن در زمان کشت دقت نماید. 

بذر گوجه فرنگی اوربانا از نمونه هایی است که مناسب برای اغلب مناطق کشور می باشد که از نمونه های متوسط رس تا دیر رس است. 

به دلیل آن که اغلب این نوع از بذر ها برای آن که گوجه هایی قوی می دهند که رشد بالایی دارند، بهتر است،در هر هکتار بیشتر از ۲۵۰۰۰ بوته کاشته نشود.