انواع ارقام بذر گوجه فرنگی

انواع ارقام بذر گوجه فرنگی با توجه به این که چه نوع کشتی را انتخابی کرده اید، متفاوت هستند. 
آیا در مورد وجود خواص گوجه فرنگی ، رقم می تواند موثر باشد؟ 

میوه گوجه فرنگی هر چند بومی ایران نیست و از کشور های آمریکای جنوبی به سایر نقاط جهان منتقل شده است، با این وجود جدا از ارقامی که دارد دارای خواص یکسانی می باشد. 
در همه انواع گوجه فرنگی ویتامین C وجود دارد و همه این ارقام می تواند برای رفع خستگی و ایجاد اشتها استفاده گردد.

اختلاف در ارقام مختلف گوجه فرنگی بیشتر به فرم آن ها و نیز اندازه بر می گردد. 
تشابه زیادی برای نحوه آبیاری و نوع خاک وجود دارد. با این وجود بر روی کاتالوگ بذر ها نوع اسیدی یا قلیایی بودن خاک اعلام شده است.