تهیه بذر گوجه فرنگی اروبانا

برای تهیه بذر گوجه فرنگی اروبانا می توان به مراکز عرضه نهاده های کشاورزی مراجعه کرد. 
زمانی که می خواهید از بذری مانند اروبانا بهترین میوه ها را برداشت نمایید، تنها کیفیت بذر را نباید مد نظر داشته باشید. 
یکی از نکات هم این است که شما باید حتی الامکان از خاک های بکر استفاده نمایید. در این نوع از خاک ها قبل از شروع کشت می توان مقدار مناسبی کود حیوانی استفاده کرد.

نکته دیگر در زمان انتقال نشاء است. در این هنگام باید خاک کافی در اطراف نشاء و ریشه باشد، تا حساسیت محصول به آفات کمتر گردد و رشد خوبی داشته باشد.