قیمت بذر گوجه فرنگی هیبرید

بذر گوجه فرنگی هیبرید هم در فضای باز کشت می شود که ارقام مختلف آن قیمت متنوع دارند.
گوجه فرنگی میوه ای است به رنگ قرمز که همین رنگ باعث جلب بسیاری از افراد می شود. 
اما عامل به وجود آورنده رنگ قرمز هم ماده ای به نام لیکوپن است که در گوجه فرنگی در زمانی که هنوز به طور کامل نرسیده است، ماده ای سمی است و با قرمز شدن آن به ماده ای ضد سرطانی مبدل می شود. 
بذر های هیبرید غالباً میوه هایی را با اندازه و رنگ خارق العاده می دهد و در فضای باز کشت می شوند. کیفیت گوجه های این نوع از بذر ها برای مصرف میدانی مناسب است.