خرید بهترین بذر گوجه فرنگی گلخانه ای

خرید بهترین بذر گوجه فرنگی گلخانه ای در رقم های ازمیر و فسا در این سایت امکان پذیر است. 
به نظر یک خریدار عمده کدام یک از گوجه فرنگی ها مرغوب ترین نوع هستند؟ به عبارت دیگر و ساده چه نوع گوجه فرنگی را می توان از انواع مناسب گلخانه ای دانست؟

فاکتور های مختلفی برای گوجه فرنگی مرغوب می توان نام برد که یکی از آن ها رنگ است. هر چند تجار برای صادرات انواع گلخانه ای به دنبال نمونه های دو رنگ می گردند، اما انواع گلخانه ای وقتی کاملاً رسیده باشند، قرمز بازار پسند دارند. 
بذر گوجه فسا میوه ای با وزن ۲۰۰ گرم می دهد که رنگ بازار پسندی مناسبی دارد.