مرکز فروش بذر گوجه فرنگی زیتونی

بذر گوجه فرنگی زیتونی را می توان در این مرکز فروش از نمونه های مرغوب تهیه نمود. 
یکی از ارقام بذر های گوجه فرنگی که نه تنها در ایران بلکه در بسیاری از کشور های جهان از آن به عنوان گوجه های زینتی استفاده می شود و بیشتر در غذا پزی ها استفاده می شود، گوجه های زیتونی هستند. 

در ایران اغلب کشاورزان مناطقی چون اصفهان در گلخانه ها بذر گوجه فرنگی سانتلا را خریداری و می کارند. اما مدتی است که نمونه های دیگری از این بذر مانند بذر جگوار هم کاربرد پیدا کرده اند. این دو رقم از نظر میزان بار مناسب بوده، البته قیمت به ازای هر واحد آن ها گران تر است.